YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khi viết s=’ha noi’ thì biến s thuộc kiểu số liệu nào?

  • A. Số nguyên
  • B. Số thực
  • C. Kiểu lôgic
  • D. Kiểu kí tự

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  S=’ha noi’ là kiểu kí tự

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 411317

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF