YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khi viết y=2.5 thì biến y thuộc kiểu dữ liệu nào?

  • A. Số nguyên
  • B. Số thực
  • C. Kiểu logic
  • D. Số phức

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  y=2.5 là số thực.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 411319

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF