YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho đoạn chương trình sau:

  kt=False

  print(kt)

  Biến kt thuộc dữ liệu kiểu:

  • A. int
  • B. float
  • C. bool
  • D. str

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Vì kt=False nên kt thuộc dữ liệu kiểu lôgic (bool).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 411332

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF