YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thư viện math trong Python cung cấp các chương trình có sẵn để làm việc với các hàm nào?

  • A. Kí tự
  • B. Số học
  • C. Logic
  • D. Kí tự và logic

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Thư viện math trong Python cung cấp các chương trình có sẵn để làm việc với các hàm số học.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 411304

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF