YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong PPCG1 hình chiếu cạnh đặt ở đâu ?

  • A. Phía dưới hình chiếu đứng 
  • B. Phía trên hình chiếu đứng
  • C. Bên trái hình chiếu đứng       
  • D. Bên phải hình chiếu đứng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Bên phải hình chiếu đứng

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>