YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nét gạch chấm mảnh để vẽ các đường nào sau đây ?

  • A.  Đường tâm, trục đối xứng      
  • B. Đường gióng
  • C. Đường kích thước   
  • D. Đường bao thấy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A 

  Đường tâm, trục đối xứng      

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA