YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điền vào chỗ trống: “Mặt cắt là hình biểu diễn các ....................của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt”.

  • A. đường bao thấy.           
  • B.  đường bao khuất,  
  • C. đường bao.   
  • D. đường giới hạn.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Mặt cắt là hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt

  RANDOM

Mã câu hỏi: 13047

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA