AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thông số nào sau đây không phải là thông số của hình chiếu trục đo?

  • A. Góc trục đo.           
  • B.  Mặt phẳng hình chiếu. 
  • C. Hệ số biến dạng.    
  • D. Cả ba thông số.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

   Mặt phẳng hình chiếu  không phải là thông số của hình chiếu trục đo

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>