• Câu hỏi:

  Chiều rộng của nét liền đậm thường lấy là :

  • A.  0,75 mm           
  • B.  0,25 mm    
  • C. 1 mm     
  • D. 0,5 mm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chiều rộng của nét liền đậm thường lấy là 0,5 mm

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC