YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chiều rộng của nét liền đậm thường lấy là :

  • A.  0,75 mm           
  • B.  0,25 mm    
  • C. 1 mm     
  • D. 0,5 mm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chiều rộng của nét liền đậm thường lấy là 0,5 mm

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 13053

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA