• Câu hỏi:

  Bản vẽ nhà gồm những hình biểu diễn nào ?

  • A. Mặt bằng, chiếu cạnh, mặt cắt 
  • B. Chiếu đứng, hình cắt, mặt cắt
  • C.  Chiếu đứng, chiếu bằng, mặt cắt 
  • D. Mặt bằng, mặt đứng, hình cắt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Mặt bằng, mặt đứng, hình cắt

   

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC