RANDOM
 • Câu hỏi:

  Nét liền đậm dùng để vẽ đường nào trong bản vẽ kĩ thuật ?

  • A. Đường bao thấy
  • B. Đường tâm
  • C. Đường bị khuất     
  • D. Đường ghi kích thước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Nét liền đậm dùng để vẽ đường bao thấy.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA