RANDOM
 • Câu hỏi:

  Mặt cắt nào được vẽ ngay trên hình chiếu

  • A. Một nửa       
  • B. Chập   
  • C. Toàn bộ
  • D. Rời

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Mặt cắt chập được vẽ ngay trên hình chiếu

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA