YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ nhận được khi mặt tranh........................với 1 mặt của vật thể.

  • A. song song.         
  • B. không song song.             
  • C.  vuông góc
  • D. cắt nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ nhận được khi mặt tranh song song với 1 mặt của vật thể.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 13043

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON