YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong phân tử benzen có:

  • A. 6 liên kết đơn, 3 liên kết đôi. 
  • B. 12 liên kết đơn, 3 liên kết đôi.
  • C. 9 liên kết đơn, 3 liên kết đôi.   
  • D. 9 liên kết đơn, 6 liên kết đôi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong phân tử benzen có 9 liên kết đơn, 3 liên kết đôi.   

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13446

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON