YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Công thức cấu tạo của benzen có đặc điểm:
   

  • A.  Vòng 6 cạnh, 6 liên kết đơn.
  • B. Vòng 6 cạnh , 3 liên kết đôi xen kẽ với 3 liên kết đơn.
  • C. Vòng 6 cạnh , 2 liên kết đôi xen kẽ với 4 liên kết đơn.  
  • D.  Vòng 6 cạnh , 4 liên kết đôi xen kẽ với 2 liên kết đơn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA