YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Công thức cấu tạo của benzen có đặc điểm:
   

  • A.  Vòng 6 cạnh, 6 liên kết đơn.
  • B. Vòng 6 cạnh , 3 liên kết đôi xen kẽ với 3 liên kết đơn.
  • C. Vòng 6 cạnh , 2 liên kết đôi xen kẽ với 4 liên kết đơn.  
  • D.  Vòng 6 cạnh , 4 liên kết đôi xen kẽ với 2 liên kết đơn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Benzen là vòng 6 cạnh , 3 liên kết đôi xen kẽ với 3 liên kết đơn.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13469

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON