• Câu hỏi:

  Đun nóng Brom với 7,8g benzen (có bột sắt), người ta thu được 9,42g Brombenzen. Hiệu suất của phản ứng là:

  • A. 57%
  • B. 60%
  • C. 62%
  • D. 70%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số mol Benzen là: 

  \({n_{{C_6}{H_6}}} = \frac{{{m_{{C_6}{H_6}}}}}{M} = \frac{{7,8}}{{12 \times 6 + 6}} = 0,1(mol)\)

  Phương trình hóa học:

  C6H6   + Br2  C6H5Br (brombenzen) + HBr 

  1 mol                                  1 mol

  0,1 mol  →                         0,1 mol

  Khối lượng brombenzen trên lí thuyết là:

  \({m_{{C_6}{H_6}}} = {n_{{C_6}{H_6}}}.M = 0,1 \times (12 \times 6 + 5 + 80) = 15,7(g)\)

  Hiệu suất của phản ứng là:

  \(H = \frac{{9,42}}{{15,7}}.100 = 60\%\)

   

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC