YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đun nóng Brom với 7,8g benzen (có bột sắt), người ta thu được 9,42g Brombenzen. Hiệu suất của phản ứng là:

  • A. 57%
  • B. 60%
  • C. 62%
  • D. 70%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số mol Benzen là: 

  \({n_{{C_6}{H_6}}} = \frac{{{m_{{C_6}{H_6}}}}}{M} = \frac{{7,8}}{{12 \times 6 + 6}} = 0,1(mol)\)

  Phương trình hóa học:

  C6H6   + Br2  C6H5Br (brombenzen) + HBr 

  1 mol                                  1 mol

  0,1 mol  →                         0,1 mol

  Khối lượng brombenzen trên lí thuyết là:

  \({m_{{C_6}{H_6}}} = {n_{{C_6}{H_6}}}.M = 0,1 \times (12 \times 6 + 5 + 80) = 15,7(g)\)

  Hiệu suất của phản ứng là:

  \(H = \frac{{9,42}}{{15,7}}.100 = 60\%\)

   

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 13473

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON