YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chất nào có thể làm mất màu dung dịch brom?

  • A. C6H6
  • B. C2H6
  • C. C4H6
  • D. CH4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  But-1-in: CH≡C−CH2−CH3

  But-2-in: CH3−C≡C−CH3

  C4H6 làm mất màu dung dịch nước brom.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 116547

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON