AMBIENT
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong Pascal, cú pháp để khai báo biến là:

  • A.
   Var < Danh sách biến > = < Kiểu dữ liệu >;
  • B.
   Var < Danh sách biến > : < Kiểu dữ liệu >;
  • C. < Danh sách biến > : < Kiểu dữ liệu >;
  • D. Var < Danh sách biến >;

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Var < Danh sách biến > : < Kiểu dữ liệu >;

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8156

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF