ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong Pascal, cú pháp để khai báo biến là:

  • A.
   Var < Danh sách biến > = < Kiểu dữ liệu >;
  • B.
   Var < Danh sách biến > : < Kiểu dữ liệu >;
  • C. < Danh sách biến > : < Kiểu dữ liệu >;
  • D. Var < Danh sách biến >;
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Var < Danh sách biến > : < Kiểu dữ liệu >;

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 8156

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1