ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa Var dùng để:

  • A. Khai báo hằng
  • B. Khai báo thư viện
  • C. Khai báo biến
  • D. Khai báo tên chương trình
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Từ khóa Var dùng để khai báo biến

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 8157

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1