ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hằng và biến khác nhau cơ bản như thế nào?

  • A. Hằng và biến là hai đại lượng mà giá trị đều có thể thay đổi được trong quá trình thực hiện chương trình
  • B. Hằng không cần khai báo còn biến phải khai báo
  • C. Hằng là đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình, biến là đại lượng có giá trị có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình
  • D. Hằng và biến bắt buộc phải khai báo
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hằng là đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình, biến là đại lượng có giá trị có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 8158

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1