AMBIENT
UREKA
 • Câu hỏi:

  Khai báo nào sau đây đúng?

  • A. Var x, y: Integer;
  • B. Var x, y=Integer;
  • C. Var x, y  Of  Integer;
  • D. Var x, y := Integer;

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Var x, y: Integer;

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8152

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF