ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn phát biểu đúng về biến trong ngôn ngữ lập trình?

  • A. Biến là đại lượng có giá trị không đổi
  • B. Biến phải được khai báo trước khi sử dụng
  • C. Tên biến được đặt tùy ý
  • D. Tên biến có thể được bắt đầu bằng chữ số
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Biến phải được khai báo trước khi sử dụng

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 8161

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1