ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn phát biểu đúng về biến trong ngôn ngữ lập trình?

  • A. Biến là đại lượng có giá trị không đổi
  • B. Biến phải được khai báo trước khi sử dụng
  • C. Tên biến được đặt tùy ý
  • D. Tên biến có thể được bắt đầu bằng chữ số

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Biến phải được khai báo trước khi sử dụng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8161

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON