ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khoá CONST dùng để:

  • A. Khai báo tên chương trình
  • B. Khai báo hằng
  • C. Khai báo biến
  • D. Khai báo thư viện.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Từ khoá CONST dùng để khai báo hằng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8159

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON