ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đại lượng dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình gọi là:

  • A. Hằng
  • B. Biến
  • C. Hàm
  • D. Biểu thức
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đại lượng dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình gọi là biến 

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 8163

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1