ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Đại lượng dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình gọi là:

  • A. Hằng
  • B. Biến
  • C. Hàm
  • D. Biểu thức

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đại lượng dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình gọi là biến 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8163

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON