ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Danh sách các biến là một hoặc nhiều tên biến, các tên biến được viết cách nhau bởi:

  • A. Dấu chấm phẩy (;)
  • B. Dấu phẩy (,)
  • C. Dấu chấm (.)
  • D. Dấu hai chấm (:)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dấu phẩy (,)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 8154

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1