ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Danh sách các biến là một hoặc nhiều tên biến, các tên biến được viết cách nhau bởi:

  • A. Dấu chấm phẩy (;)
  • B. Dấu phẩy (,)
  • C. Dấu chấm (.)
  • D. Dấu hai chấm (:)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dấu phẩy (,)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8154

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF