ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Biến là …

  • A. Là đại lượng có giá trị không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình
  • B. Là đại lượng có giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình
  • C. Tên không cần theo nguyên tắc đặt tên
  • D. Không cần khai báo trước khi sử dụng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Biến là đại lượng có giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 8162

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1