AMBIENT
UREKA
 • Câu hỏi:

  Biến là …

  • A. Là đại lượng có giá trị không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình
  • B. Là đại lượng có giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình
  • C. Tên không cần theo nguyên tắc đặt tên
  • D. Không cần khai báo trước khi sử dụng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Biến là đại lượng có giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8162

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF