ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Trong nhà máy nhiệt điện và thủy điện đều có một bộ phận giống nhau là tuabin. Vậy, tuabin có nhiệm vụ gì? 

  • A.  Biến đổi cơ năng thành điện năng.
  • B. Đưa nước hoặc hơi nước vào máy phát điện.
  • C. Tích lũy điện năng được tạo ra.
  • D. Biến đổi cơ năng của nước thành cơ năng của roto máy phát điện.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn A

  Tuabin có nhiệm vụ biến đổi cơ năng thành điện năng.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 38886

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1