ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Trong điều kiện nào sau đây, nhà máy thủy điện cho công suất phát điện lớn hơn? 

  • A. Mùa khô, nước trong hồ chứa ít. 
  • B. Mùa mưa hồ chứa đầy nước.
  • C. Độ cao mực nước của hồ chứa tính từ tua bin thấp. 
  • D. Lượng nước chảy trong ống dẫn nhỏ.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Mùa mưa hồ chứa đầy nước, nhà máy thủy điện cho công suất phát điện lớn hơn

  → Đáp án B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 132253

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1