YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thế năng của một vật có trọng lượng P được nâng lên độ cao h bằng công mà vật đó sinh ra khi rơi xuống đến đất: A = Ph. Một lớp nước dày 1m trên mặt một hồ chứa nước có diện tích 1km2 và độ cao 200m so với cửa vào tuabin của nhà máy thủy điện có thể cung cấp một năng lượng điện là bao nhiêu?

  • A. 2.1010J.
  • B. 2.1011J.
  • C. 2.1013J.
  • D. 2.1012J.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Công mà lớp nước dày 1m, rộng 1km2 và độ cao 200m có thể sinh ra khi chảy vào tuabin là:

  A = P.h = V.d.h = 1000000.1.10000.200 = 2.1012J.

  (V là thể tích khối nước, d là trọng lượng riêng của nước)

  Công đó bằng thế năng của lớp nước, khi vào tuabin sẽ được chuyển hóa thành điện năng.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>