• Câu hỏi:

  Trong nguồn điện lực lạ có tác dụng

  • A. làm dịch chuyển các điện tích dương từ cực dương của nguồn điện sang cực âm của nguồn điện.
  • B. làm dịch chuyển các điện tích dương từ cực âm của nguồn điện sang cực dương của nguồn điện.
  • C.  làm dịch chuyển các điện tích dương theo chiều điện trường trong nguồn điện.
  • D. làm dịch chuyển các điện tích âm ngược chiều điện trường trong nguồn điện.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC