AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là không đúng?

  • A. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.
  • B. Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện và được đo bằng điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một đơn vị thời gian.
  • C. Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích dương.
  • D. Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích âm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>