AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Suất phản điện của máy thu đặc trưng cho sự

  • A. chuyển hoá điện năng thành nhiệt năng của máy thu.
  • B. chuyển hoá nhiệt năng thành điện năng của máy thu.
  • C. chuyển hoá cơ năng thành điện năng của máy thu.
  • D. chuyển hoá điện năng thành dạng năng lượng khác, không phải là nhiệt của máy thu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>