AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bộ nguồn gồm 6 acquy giống nhau được mắc thành hai dãy song song với nhau, mỗi dãy gồm 3 acquy mắc nối tiếp với nhau. Mỗi acquy có suất điện động E = 2 (V) và điện trở trong r = 1 (Ω). Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn lần lượt là:

  • A. Eb = 12 (V); rb = 6 (Ω).   
  • B. Eb = 6 (V); rb = 1,5 (Ω).
  • C. Eb = 6 (V); rb = 3 (Ω).          
  • D. Eb = 12 (V); rb = 3 (Ω).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>