AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công suất định mức của các dụng cụ điện là

  • A. Công suất lớn nhất mà dụng cụ đó có thể đạt được.
  • B. Công suất tối thiểu mà dụng cụ đó có thể đạt được.
  • C. Công suất mà dụng cụ đó đạt được khi hoạt động bình thường.
  • D. Công suất mà dụng cụ đó có thể đạt được bất cứ lúc nào.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>