YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điện tích của êlectron là - 1,6.10-19 (C), điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 30 (s) là 15 (C). Số êlectron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian một giây là

  • A. 3,125.1018.     
  • B.  9,375.1019
  • C. 7,895.1019
  • D. 2,632.1018.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Mã câu hỏi: 20740

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA