AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua

  • A. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện.
  • B. tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện.
  • C.  tỉ lệ nghịch với bình phương cường độ dòng điện.
  • D. tỉ lệ thuận với bình phương điện trở của dây dẫn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>