AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một acquy có suất điện động 2 V, điện trở trong 1 W. Nối hai cực của acquy với điện trở R = 9 W thì công suất tiêu thụ trên điện trở R là

  • A. 3,6 W.           
  • B. 1,8 W.        
  • C.  0,36 W.    
  • D. 0,18 W

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>