AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoài

  • A. giảm khi cường độ dòng điện trong mạch tăng.
  • B. tỉ lệ thuận với  cường độ dòng điện chạy trong mạch.
  • C. tăng khi cường độ dòng điện trong mạch tăng.
  • D.  tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy trong mạch.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>