AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito, người ta đã sử dụng những loại linh kiện điện tử nào?

  • A. Tranzito, điện trở và tụ điện.
  • B. Tirixto, điện trở và tụ điện.
  • C. Tranzito, đèn LED và tụ điện.
  • D. Tranzito, điôt và tụ điện.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Tranzito, điện trở và tụ điện.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>