• Câu hỏi:

  IC khuếch đại thuật toán có bao nhiêu đầu vào và bao nhiêu đầu ra?

  • A. Một đầu vào và một đầu ra.
  • B. Hai đầu vào và một đầu ra.
  • C. Một đầu vào và hai đầu ra.
  • D. Hai đầu vào và hai đầu ra.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  IC khuếch đại thuật toán có hai đầu vào và một đầu ra.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC