• Câu hỏi:

  Trong mạch khuếch đại điện áp dùng OA, tín hiệu ra và tín hiệu vào luôn…

  • A. Cùng dấu và cùng pha nhau.
  • B. Ngược dấu và ngược pha nhau.
  • C. Ngược dấu và cùng pha nhau.
  • D. Cùng dấu và ngược pha nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Ngược dấu và ngược pha nhau.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC