AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito, để có xung đa hài đối xứng thì ta cần phải làm gì?

  • A. Chỉ cần chọn hai tụ điện có điện bằng nhau.
  • B. Chỉ cần chọn các các điện trở có trị số bằng nhau.
  • C. Chỉ cần chọn các tranzito và các tụ điện có thông số kĩ thuật giống nhau.
  • D. Chỉ cần chọn các tranzito, điện trở và tụ điện giống nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Chỉ cần chọn các tranzito, điện trở và tụ điện giống nhau.

   

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>