YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong mạch điện, chiều dòng điện và chiều dịch chuyển của các electron tự do liên quan gì với nhau? Chọn câu trả lời đúng.

  • A. Cùng chiều.
  • B. Ban đầu thì cùng chiều, sau một thời gian lại ngược chiều
  • C. Chuyển động theo hướng vuông góc.
  • D. Ngược chiều

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong mạch điện, chiều dòng điện và chiều dịch chuyển của các electron tự do ngược chiều với nhau .

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 124493

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON