YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Dòng điện một chiều là gì ?

  • A. Dòng điện cung cấp bởi pin hay ác quy có chiều không đổi gọi là dòng điện 1 chiều
  • B. Dòng điện có các electron tự do  ngược với chiều quy ước dòng điện  gọi là dòng điện 1 chiều
  • C. Dòng điện cung cấp bởi nguồn điện 1 chiều gọi là dòng điện 1 chiều
  • D. Dòng điện có các electron tự do cùng chiều quy ước dòng điện  gọi là dòng điện 1 chiều

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dòng điện cung cấp bởi pin hay ác quy có chiều không đổi gọi là dòng điện 1 chiều

  ⇒ Chọn đáp án A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 9854

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON