YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Dòng điện chạy trong mạng điện gia đình là:

  • A. Dòng điện không đổi
  • B. Dòng điện một chiều
  • C. Dòng điện xoay chiều.
  • D. Dòng điện biến thiên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dòng điện chạy trong mạng điện gia đình là dòng điện xoay chiều .

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 124492

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON