YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Dòng điện cung cấp bởi pin hay acquy có chiều:

  • A. không xác định   
  • B. của dây dẫn điện
  • C. thay đổi     
  • D. không đổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dòng điện cung cấp bởi pin hay acquy có chiều không đổi gọi là dòng điện một chiều

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 124491

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON