YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn một phát biểu sai về chiều dòng điện : 

  • A. Dòng điện thường dùng ở gia đình là dòng điện xoay chiều.
  • B. Dòng điện được cung cấp bởi pin hoặc acquy có chiều không đổi (được gọi là dòng điện một chiều).
  • C. Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện.
  • D. Chiều dòng điện là chiều từ cực âm qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực dương của nguồn điện.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Quy ước: Chiều dòng điện là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện.

  ⇒ Đáp án D sai.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 9855

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON