YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chiều dòng điện chạy trong mạch điện kín được quy ước như thế nào?

  • A. Cùng chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín
  • B. Ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn vào sơ đồ mạch điện kín
  • C. Chiều dịch chuyển có hướng của các điện tích âm trong mạch
  • D. Chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Quy ước về chiều dòng điện: Chiều dòng điện (được biểu diễn bằng mũi tên) là chiều từ cực dương qua dây dẫn và các dụng cụ điện tới cực âm của nguồn điện. (Đi ra cực dương qua các thiết bị rồi đi  vào cực âm)

  ⇒ Chọn đáp án D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 9842

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON