YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sơ đồ của mạch điện là gì?

  • A. Là ảnh chụp mạch điện thật
  • B. Là hình vẽ biểu diễn mạch điện bằng các kí hiệu của các bộ phậi mạch điện
    
  • C. Là hình vẽ mạch điện thật đúng như kích thước của nó
  • D. Là hình vẽ mạch điện thật nhưng với kích thước được thu nhỏ

    

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sơ đồ mạch điện là hình vẽ biểu diễn mạch điện bằng các kí hiệu của các bộ phậi mạch điện
   

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 9843

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON