YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Sơ đồ của mạch điện là gì?

  • A. Là ảnh chụp mạch điện thật
  • B. Là hình vẽ biểu diễn mạch điện bằng các kí hiệu của các bộ phậi mạch điện
    
  • C. Là hình vẽ mạch điện thật đúng như kích thước của nó
  • D. Là hình vẽ mạch điện thật nhưng với kích thước được thu nhỏ

    

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sơ đồ mạch điện là hình vẽ biểu diễn mạch điện bằng các kí hiệu của các bộ phậi mạch điện
   

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 9843

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON