RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho A(1;0;2) B(2;-1;3). Viết phương trình đường thẳng AB.​​

  • A. \(AB:\left\{ \begin{array}{l} x = 1 + t\\ y = - t\\ z = 2 + t \end{array} \right.\)
  • B.  \(AB:\frac{{x - 1}}{1} = \frac{{y - 2}}{{ - 1}} = \frac{z}{1}\)
  • C.  \(AB:x - y + z - 3 = 0\)
  • D.  \(AB:\frac{{x - 1}}{1} = \frac{{y - 2}}{{ - 1}} = \frac{{z - 3}}{1}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \(\overrightarrow{AB}=(1;-1;1)\)

  Đường thẳng AB có vecto chỉ phương là \(\overrightarrow{AB}=(1;-1;1)\) đi qua điểm A(1;0;2) nên có phương trình: \(\left\{ \begin{array}{l} x = 1 + t\\ y = - t\\ z = 2 + t \end{array} \right.\).

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>